Dataskydd » Halmstad Tandläkare klinik AB
490
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-490,bridge-core-2.5.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-24.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.2,vc_responsive

Dataskydd

Hur vi tar hand och hanterar dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR är till för att ge dig som privatperson ett bättre skydd och samtidigt se till att vi som hanterar personuppgifter får ett ökat ansvar och större skyldigheter. Inom vården följer vi sedan innan Patientdatalagen, vilket gör att skillnaden av hur vi hanterar och skyddar dina uppgifter inte blir så stor.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Sverige har sedan den 25 maj 2018 haft en lag som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Den lagen gäller för alla länder i Europa och går i Sverige under namnet Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen innebär ett ökat skydd för personuppgifter, något som vi på Halmstad Tandläkarklinik värnar om och därför välkomnar. Med anledning av den nya förordningen vill vi med detta dokument informera dig som nuvarande eller framtida patient om hur vi på Halmstad Tandläkarklinik hanterar dina personuppgifter. Tand-vården regleras av Patientdatalagen (PDL), som föreskriver hur journaluppgifter ska hanteras. Denna lagstiftning kommer även fortsättningsvis vara styrande för vår verksamhet men kompletteras med de skyldigheter och rättigheter som GDPR medför. Varje gång du kontaktar oss behandlar vi dina personuppgifter, vilket behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Du har möjlighet att boka tid via vår webbplats, mejl eller telefon. För att erbjuda dig dessa tjänster samlar vi in ditt namn, mejl och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

För att ge dig ett fullgott omhändertagande så använder vi även dina kontaktuppgifter för att skicka ett SMS med en påminnelse om din bokning hos oss.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

Vem får tillgång till mina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Inspektionen för Vård och Omsorg, och annan tillsynsmyndighet eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner (t.ex. tandtekniska laboratorier). Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

VÅR VISOIN

Att tillhandahålla enastående tandvård med ett åtagande om ärlighet, integritet och kvalitet.

VÅRT MÅL

Att tillhandahålla enastående tandvård med ett åtagande om ärlighet, integritet och kvalitet

FILOSFI

Att tillhandahålla enastående tandvård med ett åtagande om ärlighet, integritet och kvalitet

Vill du veta mer eller boka en tid?